API/libsapojs/SAPO/Component/Slider

[Elements] are optional

Class SAPO.Component.Slider


class SAPO.Component.Slider
requires SAPO.Dom.Event requires SAPO.Dom.Element requires SAPO.Dom.Css
creates a Slider
Defined in Component/Slider/0.1/lib.js